banner01.jpg

CIRURGIA TORÀCICA ALACANT

La Cirurgia Toràcica com a especialitat ha sigut reconeguda a Espanya de manera independent d´altres àrees quirúrgiques des del Real Decreto 1014/1978. Açò és així a causa de l´elevada prevalència de les malalties toràciques; per exemple, el càncer de pulmó és el tumor maligne més freqüent en homes. La nostra especialitat conforma una disciplina dedicada a l´estudi i tractament dels processos que afecten el tòrax tant al seu continent com al seu contingut, és a dir, paret toràcica, pleura, pulmó, mediastí, arbre tràqueo-bronquial, esòfag i diafragma.

CTA-Cirurgia Toràcica Alacant, és una consulta que pretén comprendre de manera integral l´atenció i assistència de la patologia quirúrgica toràcica en tots els camps i aspectes de l´especialitat. 

Per a això compta amb dos experimentats professionals especialistes en Cirurgia Toràcica, els Doctors Benno Baschwitz Gómez i Jorge Cerezal Garrido.

D´una altra part, CTA disposa per mitjà de prestigiosos col·laboradors independents, dels mitjans adequats en l´actualitat per al diagnòstic i tractament de les malalties quirúrgiques del tòrax.

Els nostres centres de referència, tant per a consultes com per a intervencions i exploracions són: la Clínica Vistahermosa, l´Hospital Perpetuo Socorro i l´Hospital Internacional Medimar, situats els tres en la ciutat d´Alacant.