banner01.jpg

La Cirurgia Toràcica constituïx una àrea de coneixement dins de la medicina, dedicada a l´estudi i tractament de la patologia que afecta el tòrax tant al seu continent com al seu contingut, és a dir, paret toràcica, pleura, pulmó, mediastí, arbre tràqueo-bronquial, esòfag i diafragma. Estos processos poden ser d´indole tumoral -com el càncer de pulmó (el més freqüent en homes) o extensió d´altres tumors als pulmons o la pleura (metàstasi)-, traumàtica o d´una altra classe, com l´hiperhidrosis de les mans o els peus.

 

CTA-Cirurgia Toràcica Alacant, és una consulta que pretén comprendre de manera integral l´atenció i assistència de la patologia quirúrgica toràcica en tots els camps i aspectes de l´especialitat.